Lisans İşlemleri

.Lisans muayenesi yaptıracaklar  bildirilen  kişiye ait sağlık bilgi formu (EK-6)doldurarak hekime müracat edecek ve durum bildirir hekim sağlık raporunun (EK-5) hekimden alacak ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne müracat edeceklerdir
EK-5 ve EK-6 Formu İçin Tıklayınız:     EK-5, EK-6.pdf


Sporcu Lisans İşlemleri
-DİLEKÇE.doc
GENÇLİK KULÜPLERİ TESCİL TAAHHÜTNAMESİ.doc
SPOR KULÜPLERİ BİLGİ FORMU.doc
SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ.doc
Sporcu_Tescil_Fişi.doc
İLİSKİSİZLİK BELGESİ.doc

?

LİSANS ÇIKARMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER?

VİZE İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER?

1?

??Kulüp sporcuları için 2 adet tescil fişi, ferdi sporcular için 1 adet tescil fişi ( Resimli ve bilgisayarda doldurulmuş olacak )

1

?Eski lisans

?2

?Sağlık Raporu

?2

?Sağlık raporu

?3

?Veli izin belgesi ( 18 yaşından küçükler için )

?3

?Nüfus cüzdanı Aslı ve Fotokopisi, Resimli,T.C. Kim. No'lu

4?

?Nüfus cüzdanı Aslı ve Fotokopisi, Resimli,T.C. Kim. No'lu

4?

?1 fotoğraf (Kıyafet yönetmeliğine uygun)

5?

?Lisans için 1 adet resim (25.10.1992 tarih ve 17649 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kıyafet yönetmeliğine uygun)

?5

?Sporcunun telefonu ve ikametgah adresi

?6

?Sporcunun telefonu ve ikametgah adresi

?6

?Sporcunun mesleği ve iş adresi

7?

?Sporcunun mesleği ve iş adresi

?

??TRANSFER İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

8

?Tescil fişinin sağ kenarı sporcu tarafından imzalanacak

?1

?Klüp sporcuları için 2 adet tescil fişi, ferdi sporcular için 1 adet tescil fişi (resimli ve bilgisayarda doldurulmuş olacak)

?9

?Tescil fişinin sol üst kısmında branş belirtilecek

2?

?İlişiksiz belgesi

10?

?Kulüp lisanslarında tescil fişleri ve veli izin belgeleri kulüp yetkililerince mühürlenip imzalanacak.

?3

?Taahhütname

11?

?Ferdi sporcularda 18 yaşını doldurmamış sporcuların Velisi, Merkez İlçede bizzat il müdürlüğüne gelerek imza atacak. Eğer merkez ilçe dışında ise Velisi ilçe müdürlüklerinde imza atacak,ilgili memur yanımda imza atmıştır diyerek imzalayacaktır.

?4

?18 yaş altı için veli izin belgesi (kulüp tasdikli)

? ? ? ? ? ? ? 
?BÜTÜN EVRAKLAR TASDİKLİ MÜHÜRLÜ VE İMZALI OLACAKTIR.

ÖNEMLİ NOT: Kulüpler Her Sezon 1 kez olmak üzere Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ile Kulüp İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi getirmek zorundalar, aksi taktirde işlemleri yapılmayacaktır. İlçe Müdürlüklerimiz aldığı belgelerin 1 nüshasını kendilerine bir nüshasını da merkeze göndereceklerdir.

?5

?Sağlık raporu

?6

?Nüfus cüzdanı Aslı ve Fotokopisi, Resimli,T.C. Kim. No'lu

?7

?1 fotoğraf (Kıyafet yönetmeliğine uygun)

?8

?Sporcunun telefonu ve ikametgah adresi

?9

?Sporcunun mesleği ve iş adresi

?10

?En son yapılan genel kurul sonuç bildirgesi. (Her sezon 1 defa)

?11

?Kulüb İmza sirküleri ve yetki belgesi (Her sezon 1 defa)